Phân quyền cho một người dùng có quyền chỉnh sửa đơn từ

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút
  1. Vì sao cần phân quyền thêm đơn từ?

Vì không phân quyền sẽ không thêm được đơn từ

    2. Cách thực hiện

Bước 1: Từ menu HRM ⇒ chọn Quản trị phân hệ HRM+

Bước 2:

Chọn Phân quyền → chọn Nguời dùng → chọn Chức năng
Lưu ý: Khi bạn tạo tài khoản trên hệ thống các quyền Nhân viên, Trưởng phòng, Lãnh đạo, Trưởng nhóm -> hệ thống đã add theo các nhóm quyền Nhân viên, Quản lý tương ứng.

Bước 3: Tích chọn vào dòng “Thêm mới đơn từ”, kiểm tra lại 1 lượt các chức năng mà người dùng này được phép rồi ấn “Lưu”

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 80

Cùng Topics

Bài trước: Cách lọc tìm đơn từ tôi đã duyệt cho nhân viên
Bài tiếp: Phân quyền cho một nhóm người dùng có quyền chỉnh sửa đơn từ