Hướng dẫn thêm một quy trình bán hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

– Tạo mới một quy trình

Bước 1: Từ CRM >> Chọn Mục Cơ hội bán hàng (Deals)

Người dùng chọn “Nhóm bán hàng ” đã tạo >> Chọn biểu tượng bánh răng>>chọn “Tạo quy trình”:

Bước 2: Hiển thị giao diện “Tạo quy trình mới”.

Bạn thực hiện “ Đặt tên quy trình”->Nhập “Mô tả”-> Chọn “Thêm thành viên” để thêm thành viên vào quy trình.

Bấm “Lưu” để cập nhật.

– Sao chép quy trình

Bước 1: Click vào quy trình đã tạo-> Vào Tiện ích-> Chọn Sao chép quy trình

Bước 2:  Thực hiện đặt tên quy trình, chọn các tùy chọn muốn sao chép.
Bấm sao chép để hoàn thành.

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 50

Cùng Topics

Bài trước: Hướng dẫn thiết lập danh mục cơ hội bán hàng
Bài tiếp: Cách thiết lập quy trình tự động cơ hội bán hàng