Hướng dẫn cách tạo đơn từ trên web

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 2 phút

Bước 1: Từ menu OFFICE ⇒ chọn Đơn từ chấm công

Bước 2: Tại giao diện Danh sách đơn từ ⇒ chọn Thêm mới ⇒ chọn loại đơn cần gửi

Ngày:  Ngày sẽ áp dụng đơn từ. Có thể chọn thêm nhiều ngày bằng cách tích vào dấu (+) để chọn thêm khoảng thời gian

Ca được phân:  Ca làm việc được phân công tương ứng với ngày đã chọn

Lý do: Chọn lý do tương ứng với loại đơn cần gửi. Lý do lựa chọn sẽ được cấu hình trước. Với lý do này sẽ được hưởng lương hay không được hưởng lương

Người duyệt: Người sẽ phê duyệt đơn

Người thông báo: Người sẽ nhận được thông báo khi gửi và duyệt đơn

Ghi chú: Mô tả chi tiết giải trình cho lý do đã chọn

 • Đơn xin nghỉ phép: 
  • Sử dụng khi muốn xin nghỉ làm trọn một ca làm việc nào đó (có thể là nửa ngày, hay từ 1 ngày trở lên)
  • Ca: Là ca sẽ xin nghỉ: nửa ca đầu/nửa ca sau/cả ngày
 • Đơn xin vắng mặt: 
  • Sử dụng khi muốn xin vắng mặt 1 khoảng thời gian nào đó trong 1 ca làm việc
  • Giờ bắt đầu – Giờ kết thúc: Vắng mặt từ giờ nào tới giờ nào
 • Đơn tăng ca: 
  • Sử dụng khi muốn xin làm thêm trọn 1 ca làm việc nào đó, ca làm việc đã có trên hệ thống
  • Ca tăng: Ca làm việc lựa chọn để tăng ca (liên quan tới việc tính công cho việc làm tăng ca)
 • Đơn xin làm thêm: 
  • Sử dụng khi muốn làm thêm ngoài giờ làm việc, thời gian không cố định
  • Bắt đầu: Thời gian bắt đầu làm thêm
  • Kết thúc: Thời gian kết thúc làm thêm
 • Đơn công tác: 
  • Sử dụng khi đi công tác ở 1 địa điểm nào đó và không cần phải chấm công vào/ra
  • Từ ngày – đến ngày: Thời gian xin đi công tác từ ngày nào tới ngày nào
  • Địa điểm: Địa điểm sẽ đi công tác
 • Đơn xin làm chế độ: 
  • Sử dụng khi muốn áp dụng chế độ nào đó như nuôi con nhỏ dưới 12 tháng được phép đi muộn/về sớm 1 tiếng 
  • Từ ngày – Đến ngày: Áp dụng từ ngày nào tới ngày nào
  • Đi muộn: Thời gian xin chấm công vào muộn
  • Về sớm: Thời gian xin chấm công ra về sớm
 • Đơn xin đổi ca: 
  • Sử dụng khi cần xin đổi ca làm việc đã được phân công, muốn chấm công theo ca khác
  • Kiểu đổi ca: Lựa chọn kiểu đổi ca: đổi ca của chính mình hay đổi ca cho người khác
  • Ngày cần đổi: Ngày muốn xin đổi ca
  • Ca muốn làm: Ca làm việc muốn đăng ký làm
 • Đơn xin giải trình chấm công: 
  • Sử dụng khi có hoạt động quên chấm công hoặc không chấm công được
  • Giờ: Thời gian quên chấm công (không chấm công được)
  • Hoạt động: Chọn hành động quên chấm công (vào hay ra)
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 154

Cùng Topics

Bài trước: Hướng dẫn cách duyệt đơn từ trên di động
Bài tiếp: Cách tạo đơn từ trên điện thoại di động