FastWork quản lý ca làm việc như thế nào?

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

FastWork hỗ trợ 2 hình thức quản lý ca như sau:

 • Phân ca cố định cho từng nhân viên. Ví dụ:
  • Bộ phận Văn phòng làm Ca Hành chính (8h-17) từ Thứ 2 – Thứ 6
  • Bộ phận Sản xuất, Làm theo ca, biết trước lịch làm từng tuần. Quản lý sẽ là người sắp xếp ca hàng tuần
 • Cho phép tuỳ chọn ca. Nhân viên không có ca làm cố định, mỗi ngày làm 1 ca khác nhau. Ví dụ:
  • Bộ phận bán hàng tại các cửa hàng. Nhân viên làm ca nào thì khi đến chấm công sẽ thực hiện chọn ca trong list danh sách ca có sẵn.

Về số lượng Danh mục ca tạo ra cho một công ty, FastWork không giới hạn số lượng. Ví dụ:

 1. Ca hành chính: 8h-17h
 2. Ca sáng: 6h-14h
 3. Ca chiều: 14h-22h
 4. Ca đêm: 22h-6h

Vì sẽ tuỳ thuộc vào đặc thù của từng đơn vị, có nhiều ca khác nhau được phát sinh.

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 397

Cùng Topics

Bài trước: Phân quyền chức năng cho một người dùng truy cập quản lý chấm công
Bài tiếp: Tổng quan về quản lý thời gian làm việc