Cấu hình tự động giao việc cho nhân viên khi chuyển đến bước thực hiện

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Thực hiện thao tác như sau:

Bước 1: Chọn 1 quy trình muốn cấu hình =>> Chọn mục Thiết lập

Bước 2: Chọn tab Quy trình

Để tự động giao việc cho nhân viên khi chuyển đến bước thực hiện và nhận được thông báo, anh/chị thực hiện cấu hình như sau:

  • Chọn tab quy trình
  • Thêm thành viên muốn giao việc ở từng bước theo các mục:

           ‣ Thêm thành viên: để thành viên thấy được công việc tại bước đó
           ‣ Gửi thông báo:
 Để thành viên nhận được thông báo khi đến bước của mình
           ‣ Người thực hiện
 (Tích vào mục giao việc): Để thành viên đó tích chọn hoàn                  thành công việc ở bước của mình để nhảy qua bước khác.

  •  Kéo thanh cuộn xuống để thấy thêm mục Chuyển bước: chọn bước muốn chuyển tiếp theo khi đã thực hiện xong công việc ở bước hiện tại.
  • Sau khi thao tác xong =>> Bấm Lưu 
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 14

Cùng Topics

Bài trước: Cấu hình tự động cập nhật chuyển bước khi công việc tại bước thực hiện này được đánh giá kết quả
Bài tiếp: Cấu hình gửi thông báo cho những người liên quan khi công việc được chuyển đến bước thực hiện