Cấu hình công việc

Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu WORK, chọn “Quản trị phân hệ WORK+

Bước 2: Chọn Cấu hình công việc

         

  • Cấu hình giao việc giữa các nhân viên trong phòng ban hoặc với các cấp quản lý
  • Cấu hình đơn vị tính thời gian cho công việc
  • Cấu hình đánh giá công việc theo điểm
  • Cấu hình hiển thị các trường thông tin khi thêm mới một công việc
  • Cấu hình lịch làm việc để áp dụng tính thời gian thực hiện công việc
  • Cấu hình cho công việc hiện trường

Bước 3: Chọn các chức năng cấu hình công việc và bấm “Lưu” để cấu hình thành công

 

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 20

Cùng Topics

Bài trước: Phân quyền công việc