Cấu hình mẫu in Thu chi nội bộ

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ giao diện menu OFFICE chọn Quản trị phân hệ OFFICE+

Bước 2: Chọn Cấu hình → chọn Thu chi nội bộ → chọn Mẫu in → chọn Thêm mới

Bước 3: Điền các thông tin tạo mới mẫu in → nhấn Lưu hoàn thành tạo mới mẫu in

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 22

Cùng Topics

Bài trước: Cấu hình mẫu xuất đăng ký tài nguyên