Cấu hình mẫu xuất đăng ký lịch họp

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ giao diện menu OFFICE chọn Quản trị phân hệ OFFICE+

Bước 2: Chọn Cấu hình → chọn Đăng ký lịch họp → chọn Thêm mới

Bước 3: Điền các thông tin mẫu xuất → nhấn Lưu để hoàn thành

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 16

Cùng Topics

Bài trước: Thêm mới loại văn bản
Bài tiếp: Cấu hình mẫu xuất đăng ký tài nguyên