Cấu hình list

Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Sau khi import xong, bạn sẽ được đưa đến trang quản lý list như sau:

https://canhme.com/wp-content/uploads/2017/02/Subscriber-lists.png

Công việc tiếp theo bạn cần cấu hình cho list vừa tạo, nhấn  List settings để bắt đầu. 

https://canhme.com/wp-content/uploads/2017/02/Edit-list.png

– List type

Nên để Double Opt-In, yêu cầu người dùng phải xác nhận click link trong email thì mới được subscribe. Việc này sẽ hạn chế đáng kể hòm mail rác bạn nhận được, gửi chiến dịch email về sau sẽ hiệu quả hơn.

Nội dung email yêu cầu xác nhận sẽ được bạn điền bên dưới, phần Confirmation email subject và Double Opt-In confirmation message.

Mình chia sẻ luôn template mail, nếu muốn dùng bạn hãy nhấn nút  Html trong phần Double Opt-In confirmation message rồi copy & paste template bên dưới, đỡ phải thiết kế tốn thời gian. Click  Html một lần nữa để trở về giao diện soạn thảo trực quan.

==> Xem template tại đây.

– Subscribe success page

Sau khi người dùng subscribe qua form thành công sẽ được chuyển đến một trang xác nhận chung chung. Nếu bạn muốn sử dụng trang custom, hãy nhập đường dẫn trong ô Page URL.

Lưu ý: nếu bạn dùng plugin cho người dùng subscribe, có thể sẽ không hiển thị được trang xác nhận này. Thay vào đó có thể là một dòng thông báo của plugin.

– Subscription confirmed page (chỉ áp dụng khi kích hoạt Double Opt-In)

Khi người dùng click vào link xác nhận trong email sẽ được tự động redirect đến trang confirmed này. Nếu không muốn sử dụng nội dung chung chung mặc định, bạn hãy tự thiết kế một page và nhập đường dẫn trong ô Page URL

Nếu muốn người dùng nhận được email cảm ơn sau khi đăng ký, bạn hãy sử dụng Thank you email.

Unsubscribe settings

Phần này thường ít khi mình sử dụng đến, cài đặt để gửi email thông báo đã unsubscribe thành công.

Nhấn nút Save để lưu lại toàn bộ cấu hình. 

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 163

Cùng Topics

Bài tiếp: Xem report (báo cáo về các chiến dịch đã gửi)