Cấu hình hiển thị lịch đăng ký sử dụng tài nguyên vào lịch biểu cá nhân trên phần mềm Fastwork

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Đăng ký sử dụng tài nguyên (Booking)

ước 2: Chọn Quản lý tài nguyên

Bước 3 : Chọn Tài nguyên cần cấu hình

Bước 4 : Tick vào Hiển thị đăng ký tài nguyên trong lịch biểu => Bấm Lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 33

Cùng Topics

Bài trước: Cách phân quyền phụ trách quản lý đăng ký sử dụng tài nguyên
Bài tiếp: Tổng quan quản lý tài nguyên trên phần mềm Fastwork