Cấu hình gửi thông báo cho những người liên quan khi công việc được chuyển đến bước thực hiện

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút
Trong bài viết này

Thực hiện thao tác như sau:

Bước 1: Chọn 1 quy trình muốn cấu hình =>> Chọn mục Thiết lập

Bước 2: Chọn tab Quy trình

Để tự động giao việc cho nhân viên khi chuyển đến bước thực hiện và nhận được thông báo, anh/chị thực hiện cấu hình như sau:

  • Chọn tab quy trình
  • Thêm thành viên muốn nhận thông báo ở mục “Gửi thông báo”
  • Sau khi thao tác xong =>> Bấm Lưu 
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 31

Cùng Topics

Bài trước: Cấu hình tự động giao việc cho nhân viên khi chuyển đến bước thực hiện
Bài tiếp: Cấu hình tự động cập nhật thời gian khi công việc chuyển đến bước thực hiện