Cấu hình đơn làm thêm, tăng ca chọn người làm hộ đơn cho nhân viên

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại menu OFFICE chọn Quản trị phân hệ OFFICE+

Bước 2: Chọn “Cấu hình” → “Đơn từ” để thiết lập cấu hình cho Đơn làm thêm hay Đơn tăng ca

Bước 3: Chọn loại đơn cần cấu hình và chọn Thêm mới

(Đối với Đơn tăng ca cũng tương tự thao tác)

Bước 4: Điền các thông tin cần cấu hình

– Phòng ban : Phòng ban sẽ áp dụng theo cấu hình này.

– Làm hộ đơn cho nhân viên : Có cho phép làm hộ đơn hay không

– Chọn quyền được phép làm hộ đơn : Quyền nào được phép làm hộ đơn làm thêm.

– Người duyệt : Ai là người duyệt đơn làm thêm này.

Bước 5: Sau khi cấu hình xong, nhấn nút Lưu để lưu lại.

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 16

Cùng Topics

Bài trước: Cấu hình người duyệt đơn từ cho các phòng ban trên web
Bài tiếp: Cách duyệt đơn từ trên máy tính