Cấu hình cảnh báo ngày hết hiệu lực cho văn bản Đi – Đến

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1:

Từ Office >> Chọn Quản trị phân hệ Office

Bước 2: 

Tại Tab Văn bản >> Chọn Văn bản đi >> Tick vào ô Cảnh báo ngày hết hiệu lực

– Cảnh báo trước (Số ngày)

– Cảnh báo tới ai (Người tạo/người kí/người xử lý/Người theo dõi): Những người này sẽ lấy theo từng văn bản phát sinh

Tương tự cho văn bản đến:

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 5

Cùng Topics

Bài tiếp: Cách theo dõi, quản lý các văn bản đến