Cập nhật kế hoạch chăm sóc khách hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Bấm chọn vào kế hoạch chăm sóc trong lịch biểu 

Bước 2: Thông tin kế hoạch chăm sóc
Trường hợp nếu có thay đổi thì sẽ thực hiện thay đổi tại các trường tương ứng trên phần mềm sau đó bấm Lưu thay đổi

Bước 3: Chọn tab Kết quả chăm sóc

Sau khi nhập xong các thông tin vào biểu mẫu -> Bấm Lưu thay đổi để lưu lại
Nếu muốn cập nhật thêm hoạt động, người dùng bấm Thêm hoạt động, sau đó thực hiện nhập thông tin vào các trường tương ứng sau đó bấm Lưu 

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 40

Cùng Topics

Bài trước: Cách trao đổi trong kế hoạch chăm sóc khách hàng
Bài tiếp: Cách xem tổng quan kế hoạch chăm sóc khách hàng