Cách xuất thông tin hồ sơ nhân sự về excel

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Với hồ sơ nhân sự đã lưu trên hệ thống, nếu bạn cần xuất dữ liệu để làm báo cáo phần mềm sẽ hỗ trợ bạn xuất về file excel. Để thực hiện bạn làm như sau

Bước 1: Từ menu HRM ⇒ chọn Nhân sự

Bước 2: Từ giao diện Nhân sự chọn Quản lý

Bước 3: Từ giao diện Quản lý chọn “Tiện ích” ➝ “Xuất dữ liệu

Toàn bộ dữ liệu hồ sơ nhân viên sẽ được lưu về máy của bạn

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 25

Cùng Topics

Bài trước: Cách tìm kiếm, tra cứu nhanh chóng thông tin của nhân sự
Bài tiếp: Cách chuyển trạng thái/loại hồ sơ nhân sự