Cách xuất hàng theo phiếu bán hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ Menu Bán hàng chọn Phiếu bán hàng

Bước 2: Chọn Mã phiếu bán hàng

Bước 3: Chọn Xuất hàng

Bước 4: Sau khi bấm Xuất hàng phần mềm hiển thị giao diện Xuất hàng. Ở đây mình có thể điều chỉnh số lượng xuất theo thực tế

Bước 5: Bấm Lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 41

Cùng Topics

Bài tiếp: Cách nhập hàng theo phiếu trả hàng