Cách xuất dữ liệu trong CHKH

Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ giao diện Cơ hội khách hàng -> Chọn Tiện ích-> Chọn xuất dữ liệu

Sau khi bấm chọn Xuất dữ liệu, phần mềm sẽ xuất dữ liệu bằng file excel xuống máy tính của mình và sẽ phần mềm báo Xuất dữ liệu thành công 

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 1
Lượt xem: 41

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới cơ hội khách hàng
Bài tiếp: Cách thêm người xử lý cơ hội khách hàng