Cách xuất dữ liệu số giờ làm thêm của nhân viên về file excel

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu HRM ⇒ chọn Bảng chấm công 

Bước 2: Chọn Tiện ích ⇒ chọn xuất dữ liệu số giờ làm thêm 

Bước 3: Tích vào các trường liên quan đến số giờ làm thêm của nhân viên ⇒ chọn Xuất dữ liệu 

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 189

Cùng Topics

Bài trước: Cách xem báo cáo tổng hợp làm thêm, tăng ca
Bài tiếp: Ý nghĩa của nút Chốt và Tính lại Bảng công