Cách xuất dữ liệu số công làm việc của nhân viên về file excel

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Từ menu HRM –> chọn bảng chấm công 

Từ giao diện quản lý chấm công –> chọn nút tiện ích 

Chọn xuất dữ liệu số công

Tích vào các trường thông tin mà cần xuất ra – sau đó chọn xuất dữ liệu 

*Lưu ý: Không xuất ký hiệu bảng công: Nếu tick vào thì file xuất sẽ không có ký hiệu của các đơn từ

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 52

Cùng Topics

Bài trước: Cách xuất dữ liệu số giờ làm việc của nhân viên về file excel
Bài tiếp: Cách tra cứu, theo dõi bảng chấm công của một nhân viên