Cách xuất dữ liệu lịch họp

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Quản lý lịch họp 

Bước 2: Chọn Tiện ích => Xuất dữ liệu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 3

Cùng Topics

Bài trước: Cách theo dõi lịch họp theo nhân viên