Cách xuất dữ liệu danh sách các văn bản đi

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Office – Chọn Văn bản đi – đến

Bước 2: Chọn Văn bản đi – Chọn tiện ích

Bước 3: Chọn Xuất dữ liệu , chọn các trường cần xuất – Xuất dữ liệu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 3

Cùng Topics

Bài trước: Cách xuất dữ liệu danh sách các văn bản đến
Bài tiếp: Cách thêm mới danh mục các loại văn bản