Cách xuất dữ liệu danh sách các văn bản đi

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu OFFICE ⇒ chọn Văn bản đi – đến

Bước 2: Chọn Văn bản đi ⇒ chọn Tiện ích ⇒ chọn Xuất dữ liệu

Bước 3: Chọn các trường cần xuất ⇒ chọn Xuất dữ liệu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 12

Cùng Topics

Bài trước: Cách xuất dữ liệu danh sách các văn bản đến
Bài tiếp: Cách cấu hình người nhận và người ký đối với văn bản đi đến