Cách xuất dữ liệu danh sách các văn bản đến

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu OFFICE ⇒ chọn Văn bản đi – đến

Bước 2: Chọn Văn bản đến ⇒ chọn Tiện ích ⇒ chọn Xuất dữ liệu

Bước 3: Chọn các trường cần xuất ⇒ chọn Xuất dữ liệu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 27

Cùng Topics

Bài trước: Cách theo dõi, quản lý các văn bản đi
Bài tiếp: Cách xuất dữ liệu danh sách các văn bản đi