Cách xuất dữ liệu danh mục ca làm việc ra file excel

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

1/ Từ menu OFFICE –> Chọn Quản trị phân hệ Office 

2/ Chọn Danh mục để chọn Ca làm việc

3/ Chọn Tiện ích sau đó chọn Xuất dữ liệu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 40

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới một địa điểm chấm công
Bài tiếp: Cách thiết lập danh mục các ca làm việc