Cách xuất dữ liệu danh mục ca làm việc ra file excel

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

1/ Từ menu HRM chọn –> chọn Quản trị phân hệ HRM+

Hoặc:

 2/ Chọn Danh mục –> chọn Chấm công để chọn Ca làm việc

3/ Chọn Tiện ích sau đó chọn Xuất dữ liệu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 192

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới một địa điểm chấm công
Bài tiếp: Cách thiết lập danh mục các ca làm việc