Cách xuất dữ liệu báo giá từ phần mềm

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại giao diện Quản lý báo giá-> Tiện ích-> Xuất dữ liệu
Sau khi bấm Xuất dữ liệu phần mềm sẽ tự động tải file về máy tính của bạn

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 11

Cùng Topics

Bài trước: Cách duyệt một bảng báo giá
Bài tiếp: Cách gửi email trong báo giá