Cách xuất dữ liệu bảng lương tháng ra file excel

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Để xuất dữ liệu bảng lương ra file excel phục vụ việc làm báo cáo, thực hiện như sau:

Bước 1:  Từ menu HRM –> chọn Bảng tính lương –> chọn Bảng lương tháng

Hoặc: 

Bước 2: Kích chọn bảng lương cần xuất dữ liệu

Bước 3: Chọn tab Bảng lương –> Chọn Tiện ích –> chọn Xuất bảng lương 

Chọn tích các trường thông tin cần xuất ra file excel –> Chọn Xuất bảng lương

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 2

Cùng Topics

Bài trước: Cách in phiếu lương trực tiếp trên phần mềm FastWork
Bài tiếp: Cách cấu hình mẫu in phiếu lương tháng trên phần mềm FastWork