Cách xuất danh sách phiếu thu, phiếu chi về file excel

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Chọn WORK => Dự án/nhóm (Project/Team)

Bước 2: Bấm vào dự án cụ thể cần cấu hình quỹ => Chọn $ Thu chi

Bước 3: Chọn Tiện ích => Xuất danh sách phiếu thu/chi

Bước 4: Chọn các trường còn xuất => Xuất dữ liệu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 12

Cùng Topics

Bài trước: Cách xóa nhanh nhiều phiếu thu, phiếu chi trong một dự án
Bài tiếp: Cách thêm mới phiếu thu, phiếu chi trực tiếp trong một dự án