Cách xuất danh sách Khách hàng

Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ Menu Bán hàng chọn Khách hàng

Bước 2: Tick chọn vào những khách hàng cần xuất

Bước 3: Chọn vào mục Xuất dữ liệu =>> Xuất danh sách khách hàng =>> Được chọn

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 8

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới sản phẩm
Bài tiếp: Cách nhập hạn mức công nợ cho nhiều khách hàng