Cách xuất danh sách công việc ra file excel

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Cách xuất danh sách công việc ra file excel 

Để xuất danh sách công việc ra file excel thực hiện như sau:

Bước 1: Từ menu WORK –> chọn Danh sách công việc (Task)

Bước 2: Ở giao diện danh sách công việc chọn Tiện ích –> chọn Xuất danh sách công việc excel

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 33

Cùng Topics

Bài trước: Cách cập nhật kết quả vào biểu mẫu trên công việc
Bài tiếp: Cách bổ sung thêm địa điểm làm việc vào một công việc