Cách xoay ca theo tuần cho nhân viên trong Quản lý chuỗi

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Để thực hiện xoay ca làm việc từ tuần này sang tuần khác cho nhân viên trong mô hình Quản lý chuỗi thực hiện như sau:

Từ menu OFFICE –> chọn Quản lý chuỗi

Chọn cơ sở nhân viên làm việc cần phân ca cho nhân viên

Chọn Quản lý phân ca 

Chọn Tiện ích –> chọn Xoay ca theo tuần

Thực hiện lựa chọn thông tin xoay ca:

– Chọn nhân viên, tuần cần đổi ca: lựa chọn nhân viên cần lấy bảng phân ca đã có. Tuần có ca làm việc cần lấy thông tin.

– Chọn nhân viên, tuần được đổi ca: lựa chọn nhân viên sẽ thực hiện theo bảng phân ca đã chọn. Lựa chọn khoảng thời gian tuần làm việc sẽ phân ca

Sau đó chọn nút Tiếp tục

Ca làm việc đã được đổi thành công

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 0

Cùng Topics

Bài trước: Cách thực hiện duyệt đồng thời nhiều đăng ký ca trong quản lý chuỗi
Bài tiếp: Cách sao chép nhanh đăng ký ca làm việc theo tuần trong Quản lý chuỗi