Cách xóa nhóm hỗ trợ kỹ thuật

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Bấm chọn vào nhóm công việc bạn muốn xóa ->Chọn Xóa nhóm

Bước 2: Bấm chọn Xóa để xóa nhóm hỗ trợ kỹ thuật

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 5

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm liên hệ vào yêu cầu hỗ trợ
Bài tiếp: Cách sửa nhóm hỗ trợ kỹ thuật