Cách xóa nhanh nhiều khách hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu CRM-> Chọn Khách hàng  

Bước 2. Tích chọn các khách hàng cần xóa-> Chọn Xóa 

Bước 3: Thực hiện xác nhận xóa khách hàng. Bấm “Xóa” để xóa khách hàng thành công

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?😞 😐 😃

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 35

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm khách hàng vào kế hoạch chăm sóc
Bài tiếp: Cách thêm mới khách hàng vào lịch chăm sóc khách hàng