Cách xóa người dùng ra khỏi bộ phận

Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại giao diện chính chọn ADMIN ⇒ chọn Quản lý người dùng 

Bước 2: Từ cây đơn vị trên hệ thống ⇒ Chọn tài khoản nhân viên cần xóa, click chuột phải ⇒ chọn Xóa khỏi bộ phận 

Bước 3: Chọn Đồng ý để hoàn tất xóa nhân viên ra khỏi bộ phận.

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 29

Cùng Topics

Bài trước: Cách xóa một bộ phận trên cây đơn vị
Bài tiếp: Cách phân quyền truy cập hệ thống