Cách xóa một/xóa nhiều danh mục Kho hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ Menu Danh mục chọn Kho hàng

Bước 2: Tick chọn những Kho hàng nào cần xóa rồi sau đó chọn vào Xóa nhiều

Bước 3: Chọn Đồng ý

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 0

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới sản phẩm vào kho hàng (Nhập mua NCC)
Bài tiếp: Cách xóa một/xóa nhiều danh mục Chương trình khuyến mãi