Cách xóa một/xóa nhiều danh mục Kênh

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ Menu Danh mục chọn Khách hàng rồi chọn Kênh

Bước 2: Tick chọn những Kênh nào cần xóa rồi sau đó chọn vào Xóa nhiều

Bước 3: Chọn Đồng ý

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 2

Cùng Topics

Bài trước: Cách xóa một/xóa nhiều danh mục Chương trình khuyến mãi
Bài tiếp: Cách xóa một/xóa nhiều danh mục khu vực