Cách xóa một/xóa nhiều danh mục đơn vị tính

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ Menu Danh mục chọn Sản phẩm rồi chọn Đơn vị đo

Bước 2: Tick chọn những đơn vị nào cần xóa rồi sau đó chọn vào Xóa nhiều

Bước 3: Chọn Đồng ý

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 3

Cùng Topics

Bài trước: Cách xóa một/xóa nhiều danh mục nhà cung cấp
Bài tiếp: Cách thêm mới danh mục Kho hàng