Cách xóa một dự án

Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Để xoá 1 dự án thực hiện thao tác như sau:

Bước 1: Chọn 1 dự án muốn xoá =>> Chọn mục Thiết lập (Biểu tượng “Bánh răng” ở cột phải)

Bước 2: Chọn vào mục Thông tin =>> Chọn Xoá

Bước 3: Xác nhận lại thông tin và bấm Ok để xoá

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 11

Cùng Topics

Bài trước: Cách chỉnh sửa một hạng mục trong dự án
Bài tiếp: Cách tổ chức công việc cha con trong dự án