Cách xóa mẫu bảng lương

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Để thực hiện xóa một mẫu bảng lương thực hiện như sau

Bước 1:  Từ menu OFFICE –> chọn Bảng tính lương –> chọn Mẫu bảng lương

Bước 2: Di chuột đến mẫu bảng lương để xóa mẫu bảng lương

Bước 3: Bấm “Xóa” để xóa mẫu bảng lương

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 3

Cùng Topics

Bài trước: Cách tạo mẫu bảng lương bằng cách nhập dữ liệu từ file excel
Bài tiếp: Cách thêm cột vào một nhóm đã có trong mẫu bảng lương