Cách xóa kế hoạch chăm sóc

Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ giao diện Kế hoạch chăm sóc-> Chọn Tên kế hoạch cần xóa 

Bước 2: Bấm chọn Xóa kế hoạch 

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 2

Cùng Topics

Bài trước: Cách theo dõi kết quả thực hiện chăm sóc khách hàng theo hình thức viếng thăm
Bài tiếp: Cách xem tổng quan kế hoạch chăm sóc khách hàng