Cách xóa hợp đồng

Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Bấm vào Hợp đồng cần xóa

Bước 2: Bấm Xóa hợp đồng để thực hiện hợp đồng  

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 15

Cùng Topics

Bài trước: Cách cập nhật tình trạng thanh lý hợp đồng
Bài tiếp: Cách thêm mới hợp đồng