Cách xóa đồng loạt nhiều công việc

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu WORK –> chọn Danh sách công việc (Tasks)

Bước 2: Bạn chọn vào các ô checkbox tương ứng với công việc cần xóa

Bước 3: Sẽ có một thanh menu hiện ra –> chọn Xóa công việc để xác nhận xóa

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 8

Cùng Topics

Bài trước: Hướng dẫn cách thiết lập danh mục công việc mẫu trên phần mềm FastWork
Bài tiếp: Cách thay đổi thời gian thực hiện cho nhiều công việc