Cách xem vai trò trong đăng ký tài nguyên

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu OFFICE ⇒ chọn Đăng ký sử dụng tài nguyên(Booking)

Bước 2: Chọn Đăng ký tài nguyên

Bước 3: Chọn Vai trò của tôi để xem vai trò trong đăng ký tài nguyên

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 25

Cùng Topics

Bài trước: Tổng quan quản lý tài nguyên trên phần mềm Fastwork
Bài tiếp: Cách xem trạng thái đăng ký tài nguyên