Cách xem vai trò trong đăng ký tài nguyên

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Đăng ký sử dụng tài nguyên (Booking)

Bước 2 : Chọn đăng ký tài nguyên

Bước 3 : Chọn Vai trò của tôi để xem vai trò trong đăng ký tài nguyên

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 0

Cùng Topics

Bài trước: Cách xem tài nguyên theo phòng ban quản lý
Bài tiếp: Cách xem trạng thái đăng ký tài nguyên