Cách xem thu thập vấn đề trong chăm sóc khách hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại giao diện Chăm sóc khách hàng-> Chọn Tab Thu thập 

Tại đây, bạn có thể xem được Trong từng khách hàng mà nhân viên kinh doanh thu thập được có những thông tin gì cần lưu ý. 

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 6

Cùng Topics

Bài trước: Cập nhật kế hoạch chăm sóc khách hàng
Bài tiếp: Cách trao đổi trong kế hoạch chăm sóc khách hàng