Cách xem tất cả các tài liệu sử dụng chung trong một dự án

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Chọn Dự án cần xem tài liệu chung =>> Bấm nút Tài liệu ở cột bên phải

Bước 2: Chọn Tài liệu chung, lọc lại bộ lọc để xem đầy đủ chi tiết tài liệu được đính kèm

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 174

Cùng Topics

Bài trước: Cách xem tất cả các tài liệu đính kèm trong công việc trong một dự án
Bài tiếp: Cách điều chỉnh ngân sách sử dụng cho một dự án