Cách xem tài nguyên theo phòng ban quản lý

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Đăng ký sử dụng tài nguyên (Booking)

Bước 2 : Chọn Quản lý tài nguyên

Bước 3 : Chọn “ Phòng ban quản lý ” để xem tài nguyên theo từng phòng ban

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 1

Cùng Topics

Bài trước: Cách xem nhóm tài nguyên
Bài tiếp: Cách xem vai trò trong đăng ký tài nguyên