Cách xem nhóm tài nguyên

Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Đăng ký sử dụng tài nguyên (Booking)

Bước 2 : Chọn Quản lý tài nguyên

Bước 3 : Chọn “ Nhóm tài nguyên ” để xem tất cả các nhóm tài nguyên

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 1
Lượt xem: 28

Cùng Topics

Bài tiếp: Cách xem tài nguyên tôi vận hành