Cách xem nhanh thông tin liên hệ

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu HRM chọn Quản lý liên hệ .

Bước 2 : Chọn liên hệ cần xem -> Xem nhanh

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?😞 😐 😃

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 6

Cùng Topics

Bài trước: Cách tạo công việc trên liên hệ
Bài tiếp: Cách tìm liên hệ theo nhân viên phụ trách