Cách xem liên hệ tôi phụ trách

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu CRM ⇒ chọn Liên hệ (Contacts)

Bước 2: Từ giao diện chọn Tôi phụ trách

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 11

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới danh mục nhóm liên hệ
Bài tiếp: Cách xem liên hệ tôi theo dõi