Cách xem liên hệ chưa có người phụ trách

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu CRM ⇒ chọn Liên hệ (Contacts)

Bước 2: Từ giao diện chọn Chưa có người phụ trách

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 8

Cùng Topics

Bài trước: Cách xem liên hệ tôi theo dõi
Bài tiếp: Cách gán nhanh người phụ trách cho liên hệ