Cách xem lịch sử thiết bị truy cập với một tài khoản Nhân viên

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại menu ADMIN ⇒ chọn Quản lý người dùng

Bước 2: Chọn tên nhân viên để xem chi tiết 

Bước 3: Từ giao diện thông tin Nhân viên chọn “Lịch sử thiết bị”

 

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 64

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới một nhóm quyền vào hệ thống
Bài tiếp: Cách phân quyền truy cập theo một người dùng