Cách xem lịch sử thiết bị truy cập với một tài khoản Nhân viên

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại giao diện Quản lý người dùng, click chọn tên nhân viên để xem chi tiết 

Bước 2: Từ giao diện thông tin Nhân viên chọn “Lịch sử thiết bị”

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 8

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới một nhóm quyền vào hệ thống
Bài tiếp: Cách cấu hình một người dùng