Cách xem lịch sử phân ca làm việc trên phần mềm

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Từ menu OFFICE chọn Quản trị phân hệ OFFICE

Từ giao diện chính chọn bảng phân ca 

Sau đó chọn nút Lịch sử để xem để lịch sử phân ca 

Muốn xem được lịch sử ca theo từng tháng thì chọn bộ lọc thời gian theo tháng thì sẽ xem được lịch sử ca mà mình đã phân cho ai hoặc bộ phận nào 

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 61

Cùng Topics

Bài trước: Cách chấm công trên điện thoại di động
Bài tiếp: Cách theo dõi bảng phân ca làm việc nhân viên